Blog

Den decor in ... en d'er weer uit!

Nadat de eerste stappen waren gezet om het decor vorm te geven, naar ontwerp van de Walter hemzelf, is heel den boel ondertussen al weer afgebroken.

Reden hiervoor is niet dat het decor niet goed was, integendeel! De reden is dat de Chiro binnenkort ook een toneelstuk opvoert en dat de harmonie een lenteconcert geeft. Vanzelfsprekend moeten zij ook kunnen beschikken over de volle capaciteit van de zaal, en zijn wij dus genoodzaakt om weer enkele weken 'back to basics' te gaan en te improviseren wat het decor betreft.

De speeldata

Ik heb al van verschillende kanten de vraag gekregen wanneer we eigenlijk zullen spelen.

Awal, 'k zal 't rap zeggen! We spelen dit jaar weer vier keer en wel op volgende dagen:

In de zaal

Sinds begin januari zijn we met de repetities verhuisd naar de parochiezaal van Nieuwmoer zelf waar we eind april ook het stuk 4 maal zullen opvoeren.

Meteen moesten we ons weer aanpassen aan vernieuwde opstelling van de scène. Van tevoren, in het lokaal van De Zolder, hadden we alles door de beperkte ruimte iets moeten inkrimpen. En nu we "op volle breedte" kunnen spelen moeten iedereen zich toch weer wat aanpassen.

Mise-en-scène

We zijn nu al een paar weken bezig alles en iedereen een plaats te geven op het podium. Hoewel we nog altijd niet op het podium zelf aan het oefenen zijn, maar in een lokaal van de oude school op de Nieuwmoer, "De Zolder", begint het één en het ander toch al stilaan duidelijke vormen te krijgen.

De Tweede Lezing

Afgelopen vrijdag hebben we voor de tweede maal een lezing gehouden. De goede lijn van De Eerste Lezing werd goed doorgetrokken, in die zin dat de meesten hun typetje al goed beginnen de kennen.
Ook de "nieuwelingen" hebben in dat opzicht al goed hun best gedaan.
Op die manier is het ook voor iedereen veel gemakkelijker om in het stuk te komen, en zo sneller het typetje uit te diepen en de rol te ontdekken.

De Eerste Lezing

Gisterenavond hebben we voor de eerste keer allemaal samen het stuk gelezen. Op deze manier is de rolverdeling en het verhaal meteen veel duidelijker tegenover wanneer je het script zomaar op eigen houtje leest.

Het is ook al gebleken dat sommigen onder ons al goed begonnen zijn om hun typetje vorm te geven, iets waar we de volgende weken, wanneer we nog een paar keer samenkomen om te lezen, nog veel tijs in zullen moeten steken.

Het script

Van't weekend heb ik het script ontvangen. Zo kan ik al eens op mijn gemakske het stuk beginnen lezen en mijn rol leren kennen.

Ik heb nu nog maar de eerste bladzijden gelezen en op het eerste zicht lijkt het een interessante rol waar wel wat mee te doen valt. Ik heb zo al een paar dingen in mijn hoofd om mijn 'typetje' in te vullen. Verder lezen van het stuk en een eerste lezing met de ander acteurs en regisseur zal waarschijnlijk nog wel meer ideeën opleveren.

De kop is eraf

Gisteren hebben we in 'Den Turfsteker' op de Nieuwmoer een vergadering gehad met regisseur(s) en spelers over de keuze van het stuk dat we volgend jaar gaan spelen.

Na veel wikken en wegen, vijven en zessen is de keuze uiteindelijk gevallen op het stuk 'Dolle pret in't cabaret' van Karel Eens. Al bij al genomen was dat het stuk waarin het best de mensen in de rollen konden gepast worden.

Ikzelf mag de rol van "Monsieur Jérome" spelen, de echtgenoot van "Madame ZaZa". Zij is de eigenares van een café (lees cabaret-theater-ontuchthuis) in Parijs.

Pagina's