Ambetant! (op den burgerlijke stand)

Noteer alvast in je gloednieuwe agenda voor 2015 dat de Familie Boden op 6, 7, 8, 13 en 14 maart de komedie "Ambetant! (op den burgerlijke stand)" speelt.
Wij vieren in 2015 ons 20-jarig bestaan en dat doen we met een stuk geschreven door Swa Gabriels (Swa van tante Marie).

Zal de inbreng van de poetsvrouw er voor zorgen dat ontstane misverstanden worden opgelost of zal het geheim van Peter dan toch niet worden ontsluierd?

Wie wordt nu eigenlijk de nieuwe chef of zal het dan toch meneer Maurice zijn?

En wat doet al dat volk aan het loket?

Een klucht over de amoureuze en andere geplogenheden op het bureel van de dienst bevolking in een gemeentehuis ergens te lande.

Tags: