Vergadering toneel Familie Boden

De eerste vergadering voor het nieuwe toneelstuk gaat door op dinsdag 21
augustus om 20u00 bij Lea Van Overvelt thuis.

Indien je er niet bij kan zijn op dinsdag maar je wel mee wil helpen/spelen
gelieve even te verwittigen.

Walter