Mise-en-scène

We zijn nu al een paar weken bezig alles en iedereen een plaats te geven op het podium. Hoewel we nog altijd niet op het podium zelf aan het oefenen zijn, maar in een lokaal van de oude school op de Nieuwmoer, "De Zolder", begint het één en het ander toch al stilaan duidelijke vormen te krijgen.
Onze regisseur van dienst, de Walter, heeft zijn huiswerk goed gedaan, zodoende dat iedereen na een paar repetities zijn plaats en zijn acties al wel begint te kennen. Walter heeft ook al een ferme ontwerp van het decor gemaakt. Amaai, genen truut zene!

De repetities op zich zijn altijd dolle pret, wat had je gedacht. De Marcel, die daar in zijn vrouwenkleren rondtippelt, ik die op aanwijzen van de Walter mijn typetje wat aan het uitwerken ben, en de grappen in het stuk zelf die ons keer op keer weer doen lachen.

Dat belooft nog voor de komende weken en voor de voorstellingen zelf.

1 Comment