Ambetant!!!

(op den burgerlijke stand)
2015

Zal de inbreng van de poetsvrouw er voor zorgen dat ontstane misverstanden worden opgelost of zal het geheim van Peter dan toch niet worden ontsluierd?
Wie wordt nu eigenlijk de nieuwe chef of zal het dan toch meneer Maurice zijn?
En wat doet al dat volk aan het loket?
Een klucht over de amoureuze en andere geplogenheden op het bureel van de dienst bevolking in een gemeentehuis ergens ten lande.