In den Blijdenberg... is 't allemaal nie zo erg

In den Blijdenberg... is 't allemaal nie zo erg

Sommige hebben een bijnaam, andere niet. Sommigen vinden dat erg, anderen niet. Tenminste zolang ze niet beseffen dat die bijnaam de werkelijkheid erg kort benadert. Soms hebt ge daar geen erg in, en dat is ook niet erg. Maar als ge daar erg in krijgt, dan kunt ge uzelf daaraan wel ergeren. Voor de rest is 't allemaal nie zo erg

Enfin, ge kunt beter eens komen kijken.

Net als vorige jaren spelen we weer 5 keer:

De Jos is weer de klos

Affiche De Jos is weer de klos

Wat krijg je als je alle kantjes er af loopt?


Juist! Controle van de controleur die op zijn beurt ook gecontroleerd wordt door de hoofdcontroleur. Als de gecontroleerde dan ook nog probeert om
controle over de gebeurtenissen te krijgen en met alle middelen probeert die te behouden, dan is het niet moeilijk te begrijpen dat op den duur iedereen de controle kwijt geraakt.


Behalve nonkel Jef. Die slaapt.